Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα βεβαιώνει την μη ύπαρξη οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά ταμεία

Ένα ενιαίο  πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας  θα μπορούν να έχουν όσοι είναι οικονομικά εντάξει , σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε νέο Νομοσχέδιο. Σε αυτό, όπως διαβάζουμε , θα ενοποιούνται πλέον τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας φυσικών ή νομικών προσώπων.

Αυτό θα βεβαιώνει, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί ένας πολίτης να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο ή για να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία του θα πρέπει πλέον να είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές έστω και σε έναν από τους δύο αυτούς φορείς, δεν θα μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό και δεν θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που του χρωστά το Δημόσιο, ούτε θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here