Επιπλέον 5.000€ για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στον Δήμο Νεμέας

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νεμέας θα γίνει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ανακοινώθηκαν:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για εγγραφή ποσών (έσοδο-έξοδο )που αφορούν: α) δικαιώματα υπέρ  του ΤΠ& Δ  και β) ενδιάμεσους τόκους  (Σχετικά με   δανειακές  συμβάσεις  μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση πράξεων  ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 ποσού 5000,00€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για  την εγγραφή ποσού για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Σχετικά η   αριθμ. πρωτ.107967/15.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού 95.232,33€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και  επενδυτικών δραστηριοτήτων  (Σχετικά η αριθμ. 108159/15.12.2023  (ΑΔΑ: 98Α446ΜΤΛ6-ΖΜΣ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για λογιστική τακτοποίηση.
  5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού 5230,58 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ ως Τρίτη  (3η) δόση  έτους 2023 για την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι , (Σχετικά η  αριθμ. πρωτ. 108176/15.12.2023  (ΑΔΑ: Ζ4946ΜΤΛ6-ΘΨΘ) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών).
  6. Έγκριση καταβολής στον «Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών  αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου»  ποσού 18.929,86€ για το μήνα Νοέμβριο  έτους 2023  για τη χρήση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) του έργου  «Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
  7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
  8. Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
  9. Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς B’ εξαμήνου 2023.
  10. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ