Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης η έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), θα  μπορεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, να εκδίδει ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ, όπως διαβάζουμε .Το πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ