Πότε οι φορολογούμενοι έχουν εκπτώσεις έως 50% στα πρόστιμα για φοροπαραβάσεις

Κλιμακούμενες μειώσεις από 25% – 50% στα πρόστιμα για παραβάσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, τις οποίες ομολογούν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι πριν προχωρήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι ή διαπιστώνουν οι ελεγκτές κατά τους φορολογικούς ελέγχους, προβλέπει η νέα μόνιμη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις φορολογικές αρχές που εισάγει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Βάσει του νομοσχεδίου, τα ποσοστά των μειώσεων των προστίμων κλιμακώνονται έως και το 50% όσο πιο νωρίς ο φορολογούμενος αποδέχεται τις παραβάσεις του πριν προχωρήσει ο έλεγχος ή τους επιπλέον φόρους που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Εφόσον ο φορολογούμενος ομολογήσει παραβάσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και πριν του κοινοποιηθεί ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή εφόσον αποδεχθεί τις οφειλές φόρων που θα του καταλογιστούν με την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και υποβάλει σχετικές αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έως και 10 μέρες μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής, τα προβλεπόμενα πρόστιμα – τα οποία ισοδυναμούν με τις χρηματικές κυρώσεις λόγω μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή λόγω υποβολής ανακριβών αρχικών δηλώσεων και ανέρχονται στο 10% – 50% των επιπλέον φόρων που έχουν προκύψει – θα μειώνονται κατά το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης του 50%.

Ειδικότερα, με το άρθρο 75 του νομοσχεδίου, το οποίο εισάγει τη νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με την Εφορία, προβλέπονται τα εξής:

(α) Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50% εάν γίνει ομολογία παραβάσεων μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και πριν την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Προϋπόθεση για τη μείωση των προστίμων είναι, στην μεν πρώτη περίπτωση, να υποβληθούν οι σχετικές εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πριν την κοινοποίηση της πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στην δε δεύτερη περίπτωση να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

(β) Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

(γ) Το πρόστιμα θα μειώνονται κατά 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

(δ) Το πρόστιμα θα μειώνονται κατά 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

2) Σε κάθε περίπτωση μετά τη μείωση των προστίμων θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1 Οκτωβρίου 2024.

Η υπόλοιπη οφειλή, μετά τη μείωση θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά θα μπορεί να εξοφληθεί έως και σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.

Γ.Π

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ