Σε ποιές περιπτώσεις δεν θα απαιτείται αίτηση για την επανεκτύπωση των βεβαιώσεων από την Α.Α.Δ.Ε

Πιο εύκολη γίνεται η έκδοση βεβαιώσεων αφού η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο θα εκδίδεται ένας κωδικός γρήγορης απόκρισης προκειμένου να επαληθεύονται τα στοιχεία του φορολογούμενου και να επαναεκτυπώνεται η βεβαίωση που επιθυμεί.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, μία βεβαίωση χορηγείται εφόσον υποβληθεί δήλωση στο Μητρώο και καταχωριστούν τα στοιχεία των φορολογουμένων στην ΑΑΔΕ.

Στόχος της ΑΑΔΕ παραμένει η βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων  και γίνεται στα πλαίσια της πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της επικοινωνίας με πολίτες και επιχειρήσεις.

Με το νέο σύστημα δεν θα απαιτείται αίτηση για την επανεκτύπωση των βεβαιώσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν:

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

Βεβαίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού.

Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here