Συνεχίζεται μέχρι τις 26 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων, ηλεκτρονικά, για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου

Συνεχίζεται μέχρι τις 26 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του νομού μας για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου,  η οποία γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ.www.minagric.gr > ψηφιακές υπηρεσίες > Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου από την 10η Απριλίου.

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως : “….Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 916/102034/8-4-2024 Υ.Α.
Α. για να είναι αποδεκτή η αίτηση πρέπει να καταχωρείται για κάθε αγροτεμάχιο η έκταση (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
1 ΣΤΡ.), οι συντεταγμένες των κορυφών (ΕΓΣΑ ΄87), το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής.
Μέγιστη αιτουμένη έκταση 100 στρέμματα και ελάχιστη αιτούμενη έκταση 3 στρέμματα.
Β.
Γ. Να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις)
2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (πρόσφατο)
3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας
i)Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,
• Ε9 και Υ.Δ. (ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή) ή
• Συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα
ii) Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια
• Ενοικιαστήρια μέσω ΤAXIS με διάρκεια επτά (7) έτη έως 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και Υ.Δ. ιδιοκτήτη ότι επιτρέπει την φύτευση του αμπελώνα.
• Συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο απαιτείται όταν η διάρκεια είναι πάνω από 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τα κριτήρια προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:
Κριτήριο Α (3,0 βαθμοί)
Νεοεισερχόμενοι ηλικίας έως 40 ετών
Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την βεβαίωση ¨νεοεισερχόμενου¨ από το ΚΕΠΥΕΛ (πρέπει στο Αμπελουργικό Μητρώο:0.0ΣΤΡ. οινάμπελα και το ΟΣΔΕ:0.0 ΣΤΡ. οινάμπελα)
Κριτήριο Β (1 βαθμό)
Εφαρμογή κανόνων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με ΑΠ:110609 από ΜΠΟΥΛΤΑ ΕΙΡΗΝΗ με UID: 661530fe5d07ba7b7f715087 στις 10/04/24
09:05
α. Όταν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένη διαχείριση, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών.
β. Όταν ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιµα αµπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης την σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό που να αποδεικνύεται ότι έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών πριν την υποβολή της
αίτησης.
γ. Το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε πλαγιές µε αναβαθµίδες.
Κριτήριο Γ (1,5 βαθμοί)
Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500μ. τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.
Κριτήριο ∆ *
Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει σύμφωνα με το Ο.Σ.Δ.Ε. του έτους 2023 ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5,0 στρέμματα και να έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου ως εξής
*α. αμπελουργική(οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 5,0 έως 20,0 στρέµ. (2,1 βαθμοί)
*β. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 20,1 έως 50,0 στρέµ. (3,0 βαθμοί)
*γ. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 50,1 στρέµ. και άνω (1,5 βαθμοί)
Κριτήριο Ε ( 1,5 βαθμοί)
Ο αιτών είναι μέλος συλλογικού φορέα, ήτοι οινοποιητικού συνεταιρισμού/αναγνωρισμένης ομάδας
παραγωγών/αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα.
Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η Υπηρεσία μας προβαίνει στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους. Σας γνωρίζουμε ότι η άδεια νέας φύτευσης ισχύει για τρία έτη, δεν μεταβιβάζεται και η αλλαγή θέσης γίνεται υπό προϋποθέσεις.
Κατά την φύτευση πρέπει να διαπιστωθεί ότι α) ο παραγωγός εφάρμοσε όλα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία είχε λάβει βαθμολογία β) έχει χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης και γ) τα τεμάχια στα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης πρέπει να παραμείνουν στο όνομα του οποίου
εκδόθηκε η ως άνω άδεια για πέντε έτη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας.

Μ. Ε. Π.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΟΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ