Τί έχει προγραμματίσει να κάνει η ΑΑΔΕ μέσα στη χρονιά για ρυθμίσεις και βεβαιώσεις οφειλών;

Μέσα στο 2024 η Ανεξάρτητη Αρχή προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις για την βελτίωση των σχέσεων των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών με τους φορολογούμενους:

1) Αυτοματοποιημένος κεντρικός έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ή απώλειας των ρυθμίσεων που δεν τηρούνται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η απώλεια του δικαιώματος του φορολογούμενου να εξοφλεί έως και σε 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές του προς τη Φορολογική Διοίκηση, βάσει της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4152/2013 επέρχεται εφόσον αυτός:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

γ) δεν υποβάλλει – καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους – τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, για τις οποίες είναι υπόχρεος,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών δεν γίνεται σήμερα άμεσα και αυτόματα με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται κανονικά εντός των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί  παρά το γεγονός ότι  έχουν αρχίσει να πληρούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις απώλειας των ρυθμίσεών τους. Δηλαδή, η απώλεια των ρυθμίσεων δεν επέρχεται αυτόματα και άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα ΤΑΧΙSnet της ΑΑΔΕ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδρομής μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω πρϋποθέσεις. Π.χ. σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μιας νέας οφειλής του φορολογούμενου και μετατροπής της σε ληξιπρόθεσμη ατακτοποίητη οφειλή, η απώλεια των ήδη υπαρχουσών ρυθμίσεων των παλαιότερων ή άλλων νεότερων οφειλών δεν επέρχεται άμεσα, αλλά με καθυστέρηση.

Στο νέο σχέδιο δράσεων που εκπόνησε η ΑΑΔΕ για το 2024 προβλέπεται ότι το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο έλεγχος των προϋποθέσεων τήρησης ή μη τήρησης των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής θα γίνεται πλέον κεντρικά και θα είναι αυτοματοποιημένος, ώστε σε περίπτωση που πληρούται έστω και μία προϋπόθεση απώλειας μιας ρύθμισης, η απώλεια αυτή να επέρχεται άμεσα.

Σημειώνεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση απώλειας μιας πάγιας ρύθμισης 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων, παρέχεται στον οφειλέτη μια δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης της οφειλής του, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για επαναρρύθμιση. Προϋπόθεση όμως για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι η άμεση πληρωμή  δύο δόσεων της απωλεσθείσας ρύθμισης ως προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολοίπου της οφειλής σε μηνιαίες δόσεις, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των δόσεων που απέμεναν για πληρωμή στο πλαίσιο της προηγούμενης απωλεσθείσας ρύθμισης.

Συνεπώς, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν περιθώριο μιας ακόμη ευκαιρίας ρύθμισης εφόσον δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν την πρώτη φορά σε κάποια ρύθμιση που έκαναν και συμβεί να τεθούν αυτόματα εκτός αυτής.

2) Ψηφιοποίηση της βεβαίωσης οφειλής.

Βάσει του νέου σχεδίου δράσεων της ΑΑΔΕ για το 2024, το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους θα τεθεί σε λειτουργία στο σύστημα TAXISnet μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής θα γίνεται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του οφειλέτη ή του συμβολαιογράφου στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή στη Δ.Ο.Υ..

3) Υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους Δήμους για ψηφιακή δέσμευση και άρση δέσμευσης ενημερότητας

Σήμερα σε περιπτώσεις οφειλών προς τους Δήμους που έχουν τακτοποιηθεί σε δόσεις ή σε περιπτώσεις άλλων οφειλών, όπως π.χ. οι κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα, από τη στιγμή που ο οφειλέτης δεν πληρώνει εμπρόθεσμα, δεν δεσμεύεται αυτόματα το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του οφειλέτη, καθώς δεν ενημερώνεται άμεσα από τον αρμόδιο Δήμο η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Ισχύει επίσης και το αντίθετο: εφόσον τελικά εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους, δεν ενημερώνεται αυτόματα η Φορολογική Διοίκηση ώστε να άρει άμεσα τη δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και ο φορολογούμενος να διεκπεραιώσει απρόσκοπτα μια πώληση ακινήτου ή μια διαδικασία είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο.

Βάσει του νέου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για το 2024, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2024 θα υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των Δήμων και της ΑΑΔΕ ώστε η δέσμευση ή η άρση δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας να γίνεται άμεσα, ψηφιακά.

4) Επέκταση της ψηφιοποίησης σε όλες τις διαδικασίες διασταυρώσεων για τις πληρωμές επιστροφών φόρου μέσω διαλειτουργικότητας με ΕΦΚΑ και ΗΔΙΚΑ.

Βάσει, εξάλλου, του νέου σχεδίου της ΑΑΔΕ, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2024 όλες οι – προαπαιτούμενες για την εξόφληση επιστροφών φόρου – διαδικασίες διασταυρώσεων για το εάν οι δικαιούχοι των επιστροφών έχουν ατακτοποίητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ θα διενεργούνται ψηφιακά, ώστε εφόσον υπάρχουν τέτοιες οφειλές να συμψηφίζονται αυτόματα με τα πληρωτέα ποσά επιστροφών φόρου.

Γ.Π

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ