Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πάρουν επιχορήγηση οι εθελοντικοί σύλλογοι για την πυροπροστασία – πολιτική προστασία από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, με ανακοίνωσή του πριν από λίγες ημέρες, καλεί τους Συλλόγους που αναπτύσσουν εθελοντική δράση στον τομέα Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας, οι οποίοι εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2024, να καταθέσουν πλήρη φάκελο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος.

Τον αριθμό Μητρώου εγγραφής του Εθελοντικού Συλλόγου στη Γ.Γ.Π.Π.

Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του.

Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού.

Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου του (Δ.Σ.)

Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα.

Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2023, έσοδα- έξοδα αναλυτικά).

Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο μέχρι και την 5η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων και αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Αριστείδης Χάλλας – Αναπλ. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 2744360194).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ