Την 1η Μαρτίου στη Νεμέα η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για τους δύο πρώτους μήνες της νέας θητείας ( Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024)

Η 1η  Ειδική , Δημόσια  Συνεδρίαση  Λογοδοσίας  «ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ»  της Δημοτικής Αρχής Νεμέας θα διεξαχθεί την 1η του μήνα Μαρτίου έτους 2024 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, “καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή θεμάτων από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail  nemeaota@nemea.gr  , ώστε να καταρτιστεί η  ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ,πρόεδρος  μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ