Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης για την διαχείριση ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσαφέων στον Δήμο Κορινθίων

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων αποφάσισε ομόφωνα στις 15/4/24 την έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης της Υπηρεσίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση και την μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση αφορά την διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων (στρώματα, έπιπλα κ.ά), αποβλήτων κήπων και πάρκων (κλαδέματα), αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), που ο Δήμος συλλέγει καθημερινά με το προσωπικό, τα οχήματα και μηχανήματα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, από διάφορα σημεία του Δήμου Κορινθίων και τα οποία δεν δύναται να διαχειριστεί, καθώς δεν διαθέτει Αδειοδοτημένη Μονάδα για την Επεξεργασία ΑΕΚΚ και Ογκωδών Αποβλήτων.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια δύο διαδικασιών  για την κάλυψη των άμεσων αναγκών , όπως ο δήμος αναφέρει. Αναλυτικότερα οι διαδικασίες έχουν ως εξής:

1.Την απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 37.200,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για τις άμεσες ανάγκες και για ποσότητα 600 τόνων αποβλήτων.

2.Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το υπόλοιπο του ποσού, ήτοι 452.600,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες διαχείρισης των υπολοίπων ποσοτήτων αποβλήτων (7.300,00 τόνων).

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας δε θα ξεπερνά το ένα (1) έτος από την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Ίδιους Πόρους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται: στο ποσό  των 489.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6277.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 450.000,00 ενώ για το έτος 2025 με το  ποσό των 39.800,00€, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στο “Διαύγεια” .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ