Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Διευκρινίσεις όσον αφορά στην αποζημίωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές  δίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο δικαιούχοι επιχορήγησης είναι μεταξύ άλλων και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις,  γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης μπορεί να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Περαιτέρω, δικαιούχοι – όπως ορίζεται παρακάτω – μπορεί να είναι και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στην περίπτωση αυτή, η επιχορήγηση δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται για τις λοιπές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μετά από έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τις παραπάνω κατηγορίες είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον:

*ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα – σχετιζόμενη με την πληττόμενη εκμετάλλευση – την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και συνεχίζουν να λειτουργούν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της,
*έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στις οριοθετημένες με σχετικές ΚΥΑ περιοχές που επλήγησαν,
*έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους ως άμεση συνέπεια της πυρκαγιάς,
*υποβάλλουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ),
*έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ