Πώς θα επανενταχθείτε σε ρυθμίσεις χρεών που χάσατε λόγω μη πληρωμής δόσεων

Όσοι οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης οι οποίοι μετά την απώλεια των ρυθμίσεών τους και μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρώσει καμία από τις εκπρόθεσμες μηνιαίες δόσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την δυνατότητα να επανενταχθούν σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, που απώλεσαν λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής δύο ή περισσότερων μηνιαίων δόσεων. 

Η επανένταξη όλων αυτών των οφειλετών μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1) Οι ρυθμίσεις τους δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στο TAXISnet αλλά παραμένουν “παγωμένες” στο σύστημα με γνωστοποιημένο στους οφειλέτες τον κωδικό πληρωμής τους που δεν είναι άλλος από την Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) της κάθε ρύθμισης και εφόσον:

2) Από τώρα και μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την Τ.Ρ.Ο. της κάθε χαμένης τους ρύθμισης, όλες τις μηνιαίες δόσεις της που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες.

Τα ποσά που θα πληρώσουν θα εμφανιστούν αρχικά ως “υπερεισπράξεις” – “επιστροφές φόρων” στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet. Στη συνέχεια, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του νυν νομοσχεδίου για τον ΚΦΔ, η Φορολογική Διοίκηση (η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) θα προχωρήσει στον συμψηφισμό των πληρωμών αυτών με τα απλήρωτα υπόλοιπα των “νεκρών” ρυθμίσεων. Εφόσον πράγματι οι πληρωμές αυτές καλύπτουν όλα τις εκπρόθεσμες δόσεις οι ρυθμίσεις θα επανενεργοποιηθούν για τους συγκεκριμένους οφειλέτες, δηλαδή θα γίνει άμεσα η επανένταξη των οφειλετών στις χαμένες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία αυτής της επανένταξης για όσους οφειλέτες έχουν χάσει ρυθμίσεις λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής δύο η περισσότερων δόσεων και μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρώσει καμία από αυτές τις δόσεις έστω και εκπρόθεσμα μετά την απώλεια των ρυθμίσεων προκύπτει από το άρθρο 87 του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου.

Βάσει των διατάξεων αυτών, η δυνατότητα επανένταξης μέσω της εκ των υστέρων πληρωμής όλων των εκπρόθεσμων δόσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό διαβούλευση νόμου στο ΦΕΚ ισχύει για όλες τις απωλεσθείσες ρυθμίσεις των παρακάτω περιπτώσεων:

1) Πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων του ν. 4152/2013.

2) Ρύθμιση “100 δόσεων” του άρθρου 51 ν. 4305/2014.

3) Ρύθμιση “120 δόσεων” του άρθρου 293 του ν. 4738/2020.

4) Ρύθμιση “100 δόσεων” άρθρου 8 ν. 4321/2015.

5) Ρύθμιση “120 δόσεων” άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019.

6) Ρύθμιση 72 δόσεων άρθρων 4 έως 13 του ν. 5036/2023.

Γ. Π

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ