Σχέδιο για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους με προϋπολογισμό 3.000.000 € – Ξεκινά η υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ

Προκειμένου να ενισχυθεί η  ελκυστικότητα των  μουσειακών και πολιτιστικών υποδομών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση  με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς του, για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ. Η αύξηση της επισκεψιμότητας τους χώρους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι εθνικός στόχος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τη Περιφέρεια , ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/) από την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι.

Η παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται αφορούν στη «λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στους εν λόγω χώρους.

Επίσης, αφορούν στην αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους.

Τέλος, υποστηρίζονται δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας), δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.»

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here