Τί αναφέρει το Δασαρχείο Κορίνθου για όσοι θέλουν να υλοτομήσουν ή να εισαγάγουν, μεταφέρουν, εμπορευθούν ή να προμηθευθούν χριστουγεννιάτικα δένδρα

Ο Δήμος Κορινθίων γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του την παρακάτω ανακοίνωση του Δασαρχείου Κορίνθου σχετικά με την υλοτομία και εμπορία των Χριστουγεννιάτικων δέντρων και των καλλωπιστικών κλώνων εν όψει των Χριστουγέννων που έρχονται: 

“Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις αριθ. 111972/1640/01-07-2014 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας περί «Δυνατότητα παραγωγής δενδρυλλίων κατάλληλων για χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων» (ΑΔΑ:ΩΑΒΙΟ-Φ63) και αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/90533/2885/204-09-2023 έγγραφο ΥΠΕΝ περί «Παροχή στοιχείων για την δυνατότητα παραγωγής δένδρων Χριστουγέννων & καλλωπιστικών κλώνων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης «Έγκρισης υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», όσοι θέλουν να υλοτομήσουν ή να εισαγάγουν, μεταφέρουν, εμπορευθούν ή να προμηθευθούν χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικούς κλώνους διαφόρων δασικών ειδών για τον στολισμό των Χριστουγέννων, θα πρέπει άμεσα οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) πού προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και οι Ο.Τ.Α. που δημιουργούν εορταστικά θεματικά πάρκα, να υποβάλλουν εγκαίρως τα αιτήματά τους στην Υπηρεσία μας.
Τα ανωτέρω θεωρούνται αναγκαία έτσι ώστε να μην αντιμετωπισθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες εκπρόθεσμα αιτήματα ιδιωτών, σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διακίνησης δενδρυλλίων ελάτης, λόγω της μεταφοράς τους σε αγορές του εξωτερικού ή για την δημιουργία των προαναφερθέντων θεματικών πάρκων κλπ και κατ ́ επέκταση να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η όποια τροποποίηση της εν θέματι ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Δασάρχης Κορίνθου
Αδάμ Αλέξιος
Δασολόγος Α ́βαθμού”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ