179.978,13 € στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

Πρόγραμμα κατάρτισης για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων»  αναμένεται να πραγματοποιηθεί από  τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το ΥΠΑΑΤ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 1.832.556,87 ευρώ. Για την  Περιφέρεια Πελοποννήσου κατανέμεται το ποσό των 179.978,13 €

Το πρόγραμμα κατάρτισης, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

  • Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
  • Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
  • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί.)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here