Δήμος Κορινθίων: “Οι εργασίες στο σάρωθρο έγιναν μετά από 11 χρόνια και για πρώτη φορά με πιστοποίηση”

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων ο δήμος Κορινθίων ανακοινώνει τα κάτωθι:

“Ο Δήμος Κορινθίων συναισθανόμενος την ευθύνη για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων, καθώς και τις παρατηρήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σχετικά με τη συντήρηση, αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του, ξεκίνησε με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής ένα νέο πρόγραμμα τακτικής και έκτακτης συντήρησης τους, με έμφαση στην αποκατάσταση όλων των βλαβών και φθορών που παρουσιάζει ο στόλος, σε συνεργασία πάντα με τους επίσημους αντιπροσώπους και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Στο πνεύμα αυτό και με δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο μηχάνημα (σάρωθρο) είχε να πραγματοποιηθεί γενική συντήρηση με αποκατάσταση όλων των βλαβών και φθορών, τόσο του πλαισίου όσο και της υπερκατασκευής, με επίσκεψη του στον επίσημο αντιπρόσωπο και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του, πλέον των έντεκα (11) ετών,αποφασίστηκε να σταλεί το μηχάνημα στις εγκαταστάσεις του επίσημου αντιπροσώπου, προκειμένου να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης του.

Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τελικώς με χρήση και τοποθέτηση των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και την σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της συνεργαζόμενης επίσημης αντιπροσωπίας και σύμφωνα με τις επιταγές και τα πρωτόκολλά συντήρησης του κατασκευαστή, προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί η σχετική εγγύηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος.

Επισημαίνεται τέλος ότι η αξία του συγκεκριμένου μηχανήματος (σάρωθρο), ξεπερνά τις 272.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ