«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» – Τι ισχύει με τις υπεύθυνες δηλώσεις  και την θεώρησής τους;

Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020,  αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις . Σε αυτήν απαντά με έγγραφο η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έτσι σύμφωνα με το έγγραφο του ΥπΑΑΤ:

Αναφορικά με την  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία: «Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία, γίνονται αποδεκτές στο μέτρο των νέων γεωργών καθώς έχουν ισοδύναμη νομική ισχύ με τις υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται από το www.gov.gr. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ύστερα από σάρωσή τους και επισύναψη στην αντίστοιχη οθόνη. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, όπως έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, πρέπει να διατηρείται από τον δικαιούχο καθώς ενδέχεται να ζητηθεί για έλεγχο κατά την αξιολόγηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here