Μηχανήματα και οχήματα θέλει να προμηθευτεί ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τις ανάγκες του

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων αλλά και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του. Συγκεκριμμένα, όπως ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του θα προμηθευτεί τρία ημιφορτηγά  ανοικτού τύπου & μίας βραχόσφυρα, μέσω ανοικτού διαγωνισμού που προκήρυξε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας .

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι: 104.400,00€ με ΦΠΑ 24% από πιστώσεις του Προγράμματος του ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 30-10-2020 και ώρα 15:00. Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ